Inscripcions

Els menors de 18 anys deuran aportar l’autorització paterna o del seu tutor per escrit en el moment de retirar el dorsal. Cap corredor menor d’edat podrà realitzar la Centrail Solidaria sense aquesta autorització signada i entregada a l’organització